საქართველოს სამხედრო ისტორია
2008 წლის აგვისტოს ომი
2008 წლის აგვისტოს ომი
304
გვერდების რაოდენობა
249
ბიოგრაფია
64
სამუზეუმო ექსპონატი
7
მეფეთა თოფები