საქართველოს სამხედრო ისტორია
304
გვერდების რაოდენობა
249
ბიოგრაფია
64
სამუზეუმო ექსპონატი
7
მეფეთა თოფები
ქართული ხანჯალი
საქართველო იარაღის გამავრცელებელი კერა XVIII-XIX საუკუნეებშიც ყოფილა. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ საქართველო, ინდოეთთან ერთად, განთქმული იყო მსოფლიოში საუკეთესო ფოლადის წარმოებით. XIX საუკუნეში თბილისში ფოლადის მჭედელთა - ელიზარაშვილების ოჯახი ცხოვრობდა (ეფრემი, ყარამანი), რომელთა მამა, გიორგი განთქმული ხმლის ოსტატი ყოფილა. ხელობა მასაც მამა-პაპისგან უსწავლია და შემდეგ, შვილებისთვის გადაუცია.